SDP

ROVANIEMEN SOSIALIDEMOKRAATIT

Rovaniemen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry on Rovaniemen kaupungin alueella toimivien sosialidemokraattisten puolueosastojen muodostama vahva kunnallispoliittinen toimija.

  
 

https://demokraatti.fi/

 

 


Rovaniemen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry on paikkakunnan sosialidemokraattisia puolueosastoja yhteen liittävä järjestö. Järjestöön kuuluu neljä puolueosastoa. Kunnallisjärjestön tehtävänä on kannustaa ja valvoa sosialidemokraattien kunnallista päätöksentekoa ja johtaa oman puolueen valmistautumista valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin.

Toiminta perustuu sosialidemokraattisen liikkeen perusarvoihin: vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Kuntapolitiikan lähtökohtana on jokaisen ihmisen vapaus ja oikeus toteuttaa itseään yksilönä ja osana yhteisöä. Vapautta ei voi olla ilman yhteisiä rakenteita. Niillä luodaan jokaiselle mahdollisuuksia ja väyliä edetä elämässä.

Kaikista pidetään huolta. Sosialidemokraatit haluavat tukea niin kunta- kuin muussakin politiikassaan erityisesti niitä ihmisiä, joiden sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet eivät täysimääräisesti toteudu yhteiskunnassa.  Jokaisella ihmisellä on oikeus saada peruspalvelut riippumatta maksukyvystä tai asemasta yhteiskunnassa.

Vahvoja ja toimivia palveluita ei voi olla ilman tervettä kuntataloutta. Paikallista elinvoimaa ja taloudellista toimeliaisuutta on tuettava ja vahvistettava kannustavalla rahoitusjärjestelmällä luomalla hyvät edellytykset työllistävän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen sekä suuntaamalla palveluja ennaltaehkäisevään toimintaan.

 

 

   

 

 

Toteutus Nettitaivas