SDP

 

 

 

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

 

 YLIKUNNALLISTEN PAIKKOJEN SOPIMISEN PERUSTEET

Piirihallitus hyväksyi kokouksessaan 24.4.2020 periaatteet ylikunnallisten (kuntayhtymien) paikkojen sopimiseen

PELISÄÄNNÖT KUNTAVAALIEN JÄLKEISIIN NEUVOTTELUIHIN
YLIKUNNALLISTEN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN JAKOPERIAATTEET

SDP:n kunnallispoliittinen ohjesääntö antaa selkänojan pelisäännöille:
7. Kuntarajat ylittävä yhteistyö

20 § Esitykset seudullisiin toimielimiin valittavista sosialidemokraattisista ehdokkaista tekee kunnallisjärjestö tai kunnallisjärjestön tehtäviä hoitava puolueosasto (ne kunnat, joissa on vain yksi puolueosasto).

21 § Piirijärjestön pyynnöstä kunnallisjärjestö nimeää ehdokkaat laaja-alaisten kuntayhtymien toimielimiin ja piirijärjestöön toimikuntiin. Näiden organisaation luottamustehtäviin nimettävistä sosialidemokraattisista edustajista esitykset tekee piirihallitus.

22 § Kuntayhtymien, Suomen kuntaliiton ja muiden ylikunnallisten organisaatioiden luottamustehtävissä toimivien sosialidemokraattisten edustajien luottamushenkilömaksuista ja ryhmätoiminnan järjestämisestä määrää se järjestötaso, joka ehdokkaat on valinnut.

PELISÄÄNNÖT NEUVOTTELUIHIN:

1. Piirihallitus nimeää ennen kuntavaaleja neuvottelijat ylikunnallisten luottamuspaikkojen neuvotteluihin. Neuvotteluryhmään kuuluvat piirin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Varahenkilöinä toimivat piirin varapuheenjohtajat.

2. Neuvottelujen menettelytavasta pyritään sopimaan muiden puolueiden kanssa jo ennen vaaleja. Poliittiset piirijärjestöt pitävät säännöllisesti ja aktiivisesti yhteyttä aikataulusta ja muista käytännön asioista. Piirijärjestö pitää aktiivisesti puolueosastoihin ja kunnallisjärjestöihin yhteyttä alueellisista intresseistä.

3. Vasta neuvottelutuloksen selvittyä lähestytään kunnallisjärjestöjä ja puolueosastoja nimiesityspyynnöllä. Nimiesitykset tehdään piirijärjestölle.

• nimiesityksissä on huomioitava se, että henkilöt maakuntatason tehtäviin ryhtyessään sitoutuvat myös toimimaan piirin toiminnan tukena ja ovat aktiivisesti piirijärjestön järjestämissä tilaisuuksissa linjaamassa sosialidemokraattista näkemystä aluepoliittisissa kysymyksissä, koulutuspolitiikassa, sosiaali- ja terveyspolitiikassa jne.

4. Piirihallitus tekee kunnallispoliittisen ohjesäännön mukaisesti esityksen luottamustehtäviin nimettävistä edustajista

YLIKUNNALLISTEN LUOTTAMUSPAIKKOJEN JAKOPERIAATTEET:

1. Ylikunnallisiin luottamustehtäviin nimetään henkilöitä, jotka ovat olleet ehdolla kuntavaaleissa ja ovat puolueen jäseniä.

2. Luottamuspaikkajaossa pyritään noudattamaan alueellista tasapainoa

3. Luottamustehtävään valittavalta edellytetään ennen valintaa valtakirjalla hyväksyntä puolueveron perimisestä.

Mahdollisista poikkeamisista periaatteisiin päätetään tapauskohtaisesti piirihallituksessa.

!

Paulus Toropainen                            Maria-Riitta Mällinen
046 6000 778                                      040 849 5532
paulus.toropainen@sdp.fi               mariariitta.mallinen@gmail. com
 

 
 

 

     

  

  

 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 
Tapahtumakalenteri täydentyy kun tarkrmmat ajankohdat ja tapahtumat on sovittu. Suuremmat yleisötapahtumat on koronan vuoksi nyt pois päiväjärjestyksestä. kun tulee muutoksia ja jos rajoitukset hellittävät, silloin lähdemme liikkeelle.

Toteutus Nettitaivas