SDP

 

 

Rovaniemen sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021                                   

 

Poliittinen toiminta ja näkyvyys

 

Vahvistamme SDP:n näkyvyyttä kaupungissa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja näkymällä niin lehdissä kuin sosiaalisessa mediassa.

Organisoimme eri järjestöjen ja paikallisten päättäjien yhteistyötä yhteisin tilaisuuksin ja koulutuksin ja pyrimme luomaan yhteisiä kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.

Linjaamme yhdessä puolueosastojen ja vaaleissa ehdokkaana olleiden kanssa SDP:n poliittista toimintaa Rovaniemellä. Teemme puolueen arvoja kunnioittavaa kuntapolitiikkaa ja avaamme sitä myös kuntalaisille. Kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä tekevät yhteistyötä ja pitävät yhteisiä kokouksia yhteisen poliittisen näkemyksen turvaamiseksi.

 

Järjestötoiminta ja näkyvyys

 

Osallistumme puolueen arvojen mukaisiin tapahtumiin. Kutsumme puolueemme kansanedustajia ja ministereitä järjestämiimme tapahtumiin. Osallistumme Rovaniemen markkinoille, messuille ja yleisötilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.

Järjestämme yhteistyössä Vasemmistoliiton ja SAK:n paikallisjärjestön kanssa Vapputapahtuman Lordin aukealla ja käymme kunniakäynnillä Vakaumuksensa puolesta kuolleiden haudalla. Järjestämme Kansantalolla ohjelmallisen vappujuhlan.

Tarjoamme järjestämissämme tilaisuuksissa mahdollisuuden liittyä puolueeseen ja markkinoimme puolueen jäsenyyttä myös sosiaalisessa mediassa.

Järjestämme koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia yksin ja yhteistyössä eri yhteistyötahojen (mm. ay-liike, opiskelijajärjestöt, Demarinaiset, Demarinuoret, Nuoret Kotkat, TSL, Sorsa-säätiö, eläkkeensaajat) kanssa.

Koulutuksissa keskitymme valittavien luottamushenkilöiden kouluttamiseen ja perehdyttämiseen puolueen järjestörakenteeseen, kunnalliseen päätöksentekoon ja viestintä- ja yhteistyötaitoihin.

Selvitämme Pohjoismaisten sisarjärjestöjen yhteistyön aktivointia vuoden aikana.

 

Kuntavaalit

 

Tavoitteenamme on selkeä kuntavaalivoitto. Siihen pääsemme täydellä ehdokaslistalla eli 76 ehdokasta. Jatkamme vuonna 2020 alkanut ehdokashankintaa ja järjestämme kuntavaali-iltoja ehdokkaaksi ryhtyneille ja ehdokkuutta harkitseville.

Kuntavaalityön päävastuun kantavat vaalityöryhmä ja vaalipäällikkö yhteistyössä puolueosastojen kanssa. Noudatamme kunnallisjärjestön edustajiston vahvistamaa vaalityösuunnitelmaa. Järjestämme puolueen neljänä kampanjalauantaina erimuotoisia tapahtumia yhdessä kuntavaaliehdokkaiden kanssa.

Varmistamme ehdokkaiden osallistumisen ja sitoutumisen säännönmukaisella yhteydenpidolla puhelimitse ja sähköpostitse. Pidämme yhteisiä tilaisuuksia ehdokkaille ja valmennamme heitä kuntavaalityöhön koulutuksin. Järjestämme myös kuntavaalien jälkeen kuntalaisille kiitostilaisuuden, johon kutsumme mukaan Rovaniemen uudet  puolueemme kuntapäättäjät.

 

Viestintä

 

Käytämme viestinnässä kaikkia olemassa olevia kanavia. Tiedotamme asioista ja tapahtumista kotisivuilla, lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Panostamme näkyvyyteen eri medioissa kannanotoin ja kannustamme jäseniämme mielipidekirjoituksien kirjoittamiseen ja keskusteluihin eri viestintäkanavissa.

www.facebook.com%2FRovaniemenDemarit

Kunnallisjärjestön sisäisessä viestinnässä käytämme sähköpostia ja whatsup – sovellusta.

 

Talous

 

Kunnallisjärjestön talous koostuu kaupungin luottamustehtävistä maksetuista palkkioista perittävästä 20%:n puolueverosta. Koska eri yhtiöt ja yhteisöt hoitavat palkkioiden maksatuksen itse on jokaisen sosialidemokraattien luottamuspaikalla olevan huolehdittava itse puolueveron maksamisesta kunnallisjärjestölle.

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutus Nettitaivas